viaa

Samenwerking VIAA

PACKED vzw vervult als expertisecentrum digitaal erfgoed een sleutelrol in Vlaanderen in het samenbrengen van expertise omtrent digitalisering en digitale archivering én in het ter beschikking stellen hiervan aan cultureel-erfgoedorganisaties. Ze is onder andere verantwoordelijk voor CEST of Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox. Dit is de online toolbox die de Vlaamse overheid beschouwt als het richtinggevend instrument voor het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale erfgoedcollecties door organisaties die binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden gesubsidieerd.

Nederlands
logo vlaamse overheid