Office Baroque

Voorbereidend onderzoek m.b.t. de digitalisering en restauratie van de film Office Baroque (Cherica Convents / Roger Steylaerts)

Onderzoeksproject van PACKED in samenwerking met argos en M HKA. Periode: 2008-2009.

Office Baroque is een unieke kunsthistorische documentaire over de realisatie in 1977 te Antwerpen van het gelijknamige werk door de Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark in het kader van een tentoonstelling van het toenmalige I.C.C. Zowel argos als M HKA wenst de film Office Baroque graag in hun collectie, en zijn geïnteresseerd om de film te digitaliseren en te restaureren. Maar vooraleer deze digitalisering en restauratie te starten was voorbereidend onderzoek vereist. PACKED verrichtte dit in samenwerking met argos en M HKA.

Er diende eerst en vooral te worden nagegaan wie anno 2009 welke rechten bezat op de film. Wie had rechten als auteur, en wie als producent? Welke rechten had M HKA als erfgenaam van het toenmalige I.C.C.? En welke rechten hadden de nabestaanden van Gordon Matta-Clark? Het beantwoorden van deze vragen werd bemoeilijkt omdat het in 1977 nog niet de gewoonte was contracten op te maken bij de realisatie van dit soort films. Bovendien beschouwden kunstenaars als Gordon Matta-Clark vaak documentaire film- en fotobeelden over het creatieproces als een onderdeel van hun oeuvre. De eigenlijke kunstwerken, zoals de ingreep in het kantoorgebouw in Antwerpen, hadden vaak slechts een tijdelijk karakter. Om de rechthebbenden te kunnen bepalen, trachtten we de productiegeschiedenis van de film in kaart te brengen. We deden dit door o.a. interviews met de filmmakers en tentoonstellingscurator en onderzoek van briefwisseling met de kunstenaar. Ook schakelden we een juridisch expert in op het vlak van intellectuele eigendomsrechten.

Vandaag circuleert er in de Verenigde Staten bovendien al een gerestaureerde kopie van de Office Baroque. Wat is de status van deze gerestaureerde kopie? En riskeren argos en M HKA dubbel en overbodig werk te doen door zelf de film opnieuw te restaureren. Dit trachtten we te onderzoeken in overleg met de Amerikaanse distributeur en de erfgenamen van Gordon Matta-Clark.

Zodra deze eerste onderzoeksfase was afgerond - en als de verschillende betrokkenen tot een overeenkomst kwamen over de rechten - zijn we nagaan op welke manier de 16mm best kon worden gedigitaliseerd en vervolgens gerestaureerd.

Office Baroque (Cherica Convents en Roger Steylaerts, 1978) - Met toestemming van de producenten

Office Baroque (Cherica Convents en Roger Steylaerts, 1978) - Met toestemming van de producenten

Office Baroque (Cherica Convents en Roger Steylaerts, 1978) - Met toestemming van de producenten

Office Baroque (Cherica Convents en Roger Steylaerts, 1978) - Met toestemming van de producenten

Office Baroque (Cherica Convents en Roger Steylaerts, 1978) - Met toestemming van de producenten

Office Baroque (Cherica Convents en Roger Steylaerts, 1978) - Met toestemming van de producenten

Nederlands
logo vlaamse overheid