Digitising Contemporary Art

In het kader van de oproep binnen het CIP-ICT PSP programma van de Europese Commissie, diende PACKED vzw in juni 2010 een projectvoorstel in onder het objectief '2.3. Digitising Content for Europeana'. Dit project, dat de naam ‘Digitising Contemporary Art’ (DCA) draagt, heeft tot doel hedendaagse kunstobjecten uit kleine tot middelgrote musea en andere kunstinstituten te digitaliseren. PACKED vzw vervult in dit project de rol van projectcoördinator. Het DCA-project ging van start op 1 januari 2011. Het wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie; de overeenkomst wordt in de eerste helft van januari ondertekend.

 

Over het project

Digitising Contemporary Art is een digitaliseringsproject van 30 maanden dat zich richt hedendaagse kunst, d.w.z. kunst gemaakt na 1945 – een type van cultureel erfgoed dat nog grotendeels afwezig is in Europeana. De kunstobjecten omvatten schilderijen, foto’s, sculpturen, installaties, video’s… DCA zal een digitaal corpus van hoge kwaliteitsreproducties realiseren van 26.921 kunstwerken en 1.857 contextuele documenten en zal deze ook toegankelijk en doorzoekbaar maken via het Europeana-portaal; niet alleen metadata en thumbnails, maar ook directe links naar grotere digitale reproducties van elk object. DCA verzekert dat de rechten op alle beschikbare digitale content geklaard zullen worden. De toegeleverde content, die onder meer meesterwerken van belangrijke kunstenaars uit de meeste Europese landen omvat, zal een leemte opvullen in de huidige toelevering van content aan Europeana.

De voornaamste onderwerpen van het project zijn de keuze van specificaties voor digitalisering en metadata, om deze interoperabel te kunnen maken en de juiste aggregatieoplossing te vinden voor elk partnerinstituut. De uitwisseling met Europeana zal het voornaamste resultaat zijn van dit project. De digitalisering die gebeurt binnen DCA zal ook bijdragen tot de preservering van de kunstwerken. Hoewel DCA een website zal opstarten die gewijd is aan dit project, zal geen ander online portaal opgestart worden om de gedigitaliseerde collecties op te ontsluiten. U kan de DCA-projectwebsite raadplegen via http://www.digitisingcontemporaryart.eu/.


Het doelpubliek en hun noden

Gezien de grote interesse in hedendaagse kunst is de inhoud van DCA interessant voor een breed internationaal publiek (inclusief geïnteresseerden van alle leeftijden) en niet enkel voor specialisten terzake. De digitale reproducties en hun metadata zijn in het bijzonder interessant voor:

  • Het algemene publiek, voornamelijk maar niet exclusief diegenen met een interesse in hedendaagse kunst;
  • Andere, meer gespecialiseerde gebruikers;
   • Mediatoren tussen het brede publiek en het kunstwerk of de kunstenaar zelf, zoals kunstcritici, uitgevers,...;
   • Gebruikers uit het educatieve veld zoals leerkrachten, studenten,…;
   • Gebruikers uit het onderzoeksveld zoals kunsthistorici, filosofen,…;
   • Professionelen binnen de kunstwereld zoals museumwerknemers, gidsen,…;
   • Kunstenaars;
   • Gebruikers binnen het bredere veld van toerisme, IT technologie, marketing, creatief design,…;
  • De collectiebeherende instituten (reproducties kunnen gebruikt worden voor onderzoek, preservering, publiciteit, educatie,…);
 • Europeana: DCA zal de toegang tot hedendaagse kunst in andere omgevingen dan de originele museumcontext of omkadering in galerieën, vergemakkelijken. Online vertoning via Europeana en andere aggregatieportalen vergemakkelijkt de toegang tot hedendaagse kunst voor minder mobiele personen, die nu ook van deze kunstwerken zullen kunnen genieten zonder fysiek naar een museum te hoeven gaan.
Gebruik

Het gebruik door verschillende groepen varieert in aard, maar de noden zijn vaak dezelfde: iedereen wil gemakkelijke en snelle toegang tot betrouwbare, kwaliteitsvolle digitale reproducties van hedendaagse kunstwerken – en wanneer men geen commerciële intenties heeft, verwacht men dat deze toegang bovendien gratis is. Iedereen zal de mogelijkheid hebben om de nieuwe digitaal gecreëerde inhoud integraal op het Web te raadplegen. Via Europeana (en andere portalen) zal men door middel van een link doorverwezen worden naar de originele context van de gevonden items (bv. de website van het museum), om verrijkte visuele data en bijkomende informatie rond het eigenlijke kunstwerk te kunnen raadplegen. Een dergelijke verwijzing verrijkt de Europeana-ervaring, verhoogt de zichtbaarheid van de website van het bijdragende museum en zal partners ook aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe webapplicaties (buiten de scope van het DCA-project), zoals tools die de gebruiker toelaten om eigen virtuele tentoonstellingen of collecties te bouwen. Dit zal voor het publiek resulteren in een interessantere ervaring van hedendaagse kunstcollecties uit de partnerinstituten.


Technologie

Een deel van de technologie voor de reproductie en weergave van digitale inhoud van hoge kwaliteit is reeds beschikbaar in de bijdragende collectiebeherende instituten. Voor sommige digitaliseringsacties zullen onderaannemers externe digitaliseringsfaciliteiten ter beschikking stellen. De partners zullen zelf databases voor metadata en beelden voorzien. DCA zal de instituten helpen hun database op te starten of aan te passen om tegemoet te komen aan hun eigen specifieke noden en de state-of-the art van metadataschema’s (CDWA, Spectrum, MuseumDAT...), woordenschat (AAT, RKDartists&, ULAN...), data-uitwisseling, etc. Voor instituten die geen grote digitale videobestanden kunnen opslaan, zal DCA een samenwerking opstarten met project GAMA. Om de synergie te maximaliseren zal DCA continu rekening houden met de technische specificaties van Europeana (ESE, thumbnail size, IPR, etc.). DCA zal de meest geschikte routes identificeren om de nieuwe inhoud te aggregeren naar Europeana. Indien de content niet kan aangeboden worden door via reeds bestaande aggregatoren, zal de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA) een ingestieplatform ter beschikking stellen (gebaseerd op het platform ontwikkeld in het ATHENA project). Voor het mappen van de metadata zal DCA voortbouwen op de tools ontwikkeld door zijn partners in andere projecten (o.a. de NTUA mapping tool en LIDO), waarbij er rekening gehouden wordt met ontwikkelingen zoals Linked Open Data. DCA zal het gebruik van persistent identifiers aanbevelen.

De digitale beelden die binnen de context van DCA geproduceerd worden, zullen deel gaan uitmaken van de digitale collecties van elk partnerinstituut. De partners zullen instaan voor de duurzaamheid op lange termijn, zoals ze dit reeds doen voor andere data en beelden. DCA zelf zal richtlijnen leveren en ondersteuning bieden omtrent de preservering van digitale bestanden en hoe deze toegankelijk te houden op lange termijn. Het werkpakket rond duurzaamheid zal volledig gewijd zijn aan het ondersteunen van de partners bij het ontwikkelen van een praktisch plan voor toekomstige preservering van de digitale content.


Content

Het DCA consortium zal nieuwe content aanleveren voor Europeana: metadata en afbeeldingen van 26.921 kunstwerken en 1.857 contextuele documenten. Het corpus van DCA bevat meesterwerken uit verschillende kunstdisciplines en van belangrijke kunstenaars uit de meeste Europese landen. Sommige van de best gekende kunstenaars uit Europa zijn Marina Abramovic, Orla Barry, Christian Boltanski, Marie José Burki, Gusztáv Hámos, IRWIN, Sanja Iveković, Bjorn Melhus, Carsten Nicolai, Dan Perjovschi, Fiona Tan, Blast Theory, Luc Tuymans, Steina Vasulka, Franz West,… De kunstwerken en contextuele documenten behoren toe aan instituten die steun nodig hebben bij hun digitalisering en bijdrage aan Europeana. De 21 collecties zijn afkomstig uit 12 Europese landen: 17 zijn afkomstig uit landen die achterop lopen op vlak van het toegankelijk maken van hun erfgoed via Europeana (10 van Tier 1 en 7 van Tier 2 landen, landen die niet ver staan in hun poging om hun cultureel erfgoed toegankelijk te maken via het Europese culturele erfgoedportaal.). Het corpus van DCA zal naast teksten en afbeeldingen ook video en geluidsmateriaal bevatten: twee contenttypes die ondervertegenwoordigd zijn in Europeana.


Consortiumpartners

PACKED vzw – Platform voor de Archivering en Conservering van Audiovisuele kunsten (PACKED), België; Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT), België; argos – centrum voor Kunst en Media, België; Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (MRBAB), België; Museum voor Hedendaagse Kunst Grand-Hornu (MAC), België; MuZEE – Kunstmuseum aan de kust, België; Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG), Duitsland; European Media Art Festival (EMAF), Duitsland; Transmediale, Duitsland; National Technical University of Athens (NTUA), Griekenland; Macedonian Museum of Contemporary Art (MMCA), Griekenland; Frissiras Museum, Griekenland; UBITECH, Griekenland; National Gallery - Alexandros Soutzos Museum (EPMAS), Griekenland; National Gallery of Iceland (Listasafn), Ijsland; Reykjavik Art Museum (RAM), Ijsland; Museum of Modern and Contemporary Art (MMSU) Kroatië; Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), Litouwen; Netherlands Media Art Institute (NIMk), Nederland; Museum Boijmans Van Beuningen, Nederland; WRO Media Art Center Foundation, Polen; Fundação Serralves, Portugal; Ars Electronica Linz, Oostenrijk; Museum of Modern Art (MG), Slovenië; Fundació Antoni Tàpies, Spanje.


Deliverables

Alle publieke deliverables worden gepubliceerd op de DCA-website en kunnen gedownload worden in de sectie 'Deliverables and documents'.

DCA Logo

Nederlands
logo vlaamse overheid