Inspecteren

Inspectie is het proces waarbij gedetailleerde informatie over een bestand of een tape verzameld wordt ter voorbereiding op migratie naar nieuwere formaten. De term duidt ook op het verifiëren van de status van werken die reeds gepreserveerd werden of die nog moeten gepreserveerd worden.

Een gedetailleerde fysieke inspectie van de installatie en van de gebruikte materialen kan een grote hoeveelheid informatie opleveren over het werk. Het kan de archivaris, de conservator en het lab helpen bepalen welke stappen nodig zijn om de dragers (die onderdeel zijn van het werk) te migreren naar een nieuw formaat.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid