packed

Case study report: A las cinco de la tarde (1984, Marie-Jo Lafontaine)

1 Description

1.1 Short biography of the artist1

 

English

Interview with Peter Bubestinger and Herman Lewetz (Österreichische Mediathek)

PACKED: Could you tell us about your respective backgrounds?

English

A short guide to identify U-matic and Betacam videotapes

Opnamestandaarden

De inhoud van de videotapes die deel uitmaken van een audiovisuele collectie of archief kan geproduceerd zijn met behulp van verschillende opnamestandaarden. De technische informatie hierover zal belangrijk zijn om de videotapes af te spelen en te digitaliseren. Wereldwijd bestaan er grofweg drie verschillende opnamestandaarden voor video.

 

PAL

English

A short guide to identify audiotape analogue formats

Zij stellen verschillende preserveringsuitdagingen vanwege de fysieke verslechtering van hun dragers en het in onbruik raken van de noodzakelijke afspeelapparatuur. Vandaag is digitalisering de meest voorkomende strategie om te verzekeren dat dit erfgoed ook in de toekomst toegankelijk zal blijven. Gedurende de ontwikkeling van de magnetische tapetechnologie zijn verschillende tapeformaten en opnamestandaarden geproduceerd met onder andere verschillende tapebreedtes, fysieke samenstelling, opnameprincipes en -duur.

English

Quality requirements for audio digitisation

Het omzetten van analoog naar digitaal geluid impliceert een drietal stappen. Er is eerst de bemonsteren van het signaal, vervolgens het kwantificeren van de monsters en tot slot het coderen in bits en bytes.

 

Bemonsteringsfrequentie

English

A short guide to choosing a digital format for video archiving masters

1. Video formats

 

1.1 Codecs and containers

English

Collaboration VIAA

As an expertise centre in digital heritage PACKED vzw plays a key role in Flanders in bringing together expertise on digitisation and digital archiving and providing this expertise to cultural heritage organisations. Amongst others, PACKED vzw is responsible for the CEST website (Cultural Heritage Standards Toolbox), the online toolbox that is recognised by the Flemish government as the guiding instrument for managing, creating, and providing access to digital heritage collections by organisations that are subsidized within the Cultural Heritage Act.

 

English

Pages

logo vlaamse overheid