slideshow

Interview met Grégory Chatonsky

PACKED: Unlike certain artists, who leave the problem of digital art heritage to museums and institutions, I get the impression that you approach the subject fairly deliberately, either through your writings or the lectures that you give. How and why did this reflection start?

Nederlands

Case study report: A las cinco de la tarde (1984, Marie-Jo Lafontaine)

1 Description

1.1 Short biography of the artist1

 

Nederlands

Interview met Dave Rice (CUNY)

PACKED: Could you describe your background and how you came to work in video preservation and digitisation?

Nederlands

Kwaliteitscriteria voor gedigitaliseerde audio

Het omzetten van analoog naar digitaal geluid impliceert een drietal stappen. Er is eerst de bemonsteren van het signaal, vervolgens het kwantificeren van de monsters en tot slot het coderen in bits en bytes.

 

Bemonsteringsfrequentie

Nederlands

Beknopte handleiding voor het identificeren van analoge audiotapeformaten

Zij stellen verschillende preserveringsuitdagingen vanwege de fysieke verslechtering van hun dragers en het in onbruik raken van de noodzakelijke afspeelapparatuur. Vandaag is digitalisering de meest voorkomende strategie om te verzekeren dat dit erfgoed ook in de toekomst toegankelijk zal blijven. Gedurende de ontwikkeling van de magnetische tapetechnologie zijn verschillende tapeformaten en opnamestandaarden geproduceerd met onder andere verschillende tapebreedtes, fysieke samenstelling, opnameprincipes en -duur.

Nederlands

Case study rapport: De digitalisering en restauratie van de film 'Office Baroque, een project van Gordon Matta-Clark'

Deze case study behandelt de preservering van de kunsthistorische documentaire Office Baroque, een project van Gordon Matta-Clark van Cherica Convents en Roger Steylaerts over de realisatie van het gelijknamige werk door de Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark in 1977 te Antwerpen. De originele omkeerfilmmontage en magnetische klankband (16 mm) werden gedigitaliseerd en gerestaureerd door Argos in het kader van het Europese digitaliseringsproject Digitising Contemporary Art.

 

Nederlands

Pages

logo vlaamse overheid