Vragenlijst voor het lab (Intro)

Voor veel mensen is de selectie van een lab één van de meest ontmoedigende taken die bij een videopreserveringsproject komen kijken. Voor hen die niet gewend zijn te werken met obsolete videoformaten of met preservatie- en restauratietechnologieën is het niet gemakkelijk om te weten welke vragen je een mogelijk lab moet stellen.

De volgende vragenlijst werd voorbereid door Chris Lacinak. Het is een gids die je helpt bij de selectie van een lab, bij de organisatie van informatie en bij het uitbouwen van een succesvolle relatie met het lab.

De vragenlijst kan ook geraadpleegd worden als PDF-bestand: Vendor Questionnaire Report Form.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid