Vragen om aan een kandidaat-videolab te stellen

1) Wat kan je me vertellen over processen en methodes?
a) Richtlijnen voor verzending
b) Ontvangst
c) Opvolgsysteem / werksysteem
d) Gebruikte apparatuur, instrumenten, middelen
e) Vastleggen van metadata
f) Voorbereiding
g) Methoden, instrumenten en capaciteit van de bestanden
h) Infrastructuur voor herformattering: apparatuur, kabel, routing van het signaal
i) Expertise en vaardigheid van het personeel
j) Kwaliteitscontrole en verzekering
k) Managementstructuur
l) Communicatiestructuur

2) Welke aspecten van jouw infrastructuur zijn aangepast aan het specifieke doel, de resultaten en eindgebruiken van het project?

3) Heb je enige betrokkenheid of ervaring met gelijkaardige projecten?

4) Wat zijn de opslag- en veiligheidscondities in je archief?

5) Hoe ziet de communicatiestructuur doorheen het project eruit?
a) Wie zal de belangrijkste contactpersoon zijn en hoe regelmatig zal de communicatie met deze persoon zijn?
b) Kan je de terminologie definiëren die je voor projecten gebruikt in je literatuur, vragenlijsten, verbale communicatie, of documentatie?

6) Kan je technische uitleg geven over de processen?

7) Kan je definities van meeteenheid voorzien, meer bepaald bij een subjectieve verwoording – zoals die gebruikt wordt in communicatie en documentatie? Bijvoorbeeld: “Het beeld is goed, hoog scheidend vermogen.”

8) Zal je de gevolgen en/of compromissen uitleggen die verbonden zijn aan beslissingen m.b.t. bijvoorbeeld processen, kosten en effectiviteit?

9) Ben je in staat tegemoet te komen aan mijn verwachtingen m.b.t. workflow en procedures te vervullen (bv. de opmaak van een conditierapport, het opvolgen van de transfer) en zal je de gestelde doelen bereiken?

10) Kan je papieren of online referentieteksten voorzien die voor mij nuttig zullen zijn bij het nemen van beslissingen?

11) Wat is jouw standaardpraktijk qua kwaliteitscontrole en kwaliteitsgarantie? Hoe wend je bijvoorbeeld – in een project dat maximale efficiëntie vereist – het gevaar voor kwaliteitsverlies af?

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid