Preserveringsstrategieën

De specifieke aard van computergebaseerde kunstwerken vraagt om een voortdurende alertheid bij het opslaan ervan, en om het zorgvuldig kiezen van een lange levensduurstrategie. Bij digitale conservering worden drie belangrijke strategieën gebruikt.

Migratie (herformatteren en hernieuwen) biedt een oplossing voor het in onbruik raken of de slijtage van de drager. Er bestaan verschillende niveaus van migratie. Om de originele integriteit en functionaliteit van het werk te behouden, kan je hardware en software overzetten naar een nieuw besturingssysteem of een in onbruik geraakt bestandsformaat overzetten naar een nieuw formaat.

Emulatie heeft betrekking op de heropbouw van de technische omgeving die nodig is om een object te kunnen bekijken. Deze strategie is enkel mogelijk indien informatie over de hard- en softwarevereisten bijgehouden wordt, zodat de originele omgeving door toekomstige systemen gereconstrueerd kan worden.

Inkapselen betekent het groeperen in één digitaal object van alle componenten die nodig zijn om toegang te krijgen tot dat object.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid