Documenteren

Als je met een verzameling tapes werkt, moet je beginnen met basisinformatie te verzamelen: aantal tapes, leeftijden, titels, algemene staat. Verzamel voor individuele tapes alle informatie over de tape die je kan bekomen. Tijdens je onderzoek zou je ook moeten proberen om andere kopieën van het werk te vinden: heeft iemand anders reeds preserveringswerk gedaan op deze titel?

Meer gedetailleerde catalogisering, gebruik makend van een bestaand database-template of een aangepaste applicatie, kan later in het proces, wanneer het personeelsbestand en de beschikbare fondsen dit toelaten, gedaan worden.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid