Budget

De budgetten voor de preservering van computergebaseerde kunst variëren zeer sterk. De elementaire factoren waarmee men rekening zou moeten houden staan hieronder. Beschouw deze vragen als een gids om het budget in kaart te brengen dat je nodig hebt om het werk in kwestie te preserveren.

Onderzoek/documentatie

• Hoeveel technische informatie m.b.t. het werk is momenteel beschikbaar?
• Hoeveel onderzoek zal moeten gedaan worden over zijn specificaties, geschiedenis, etc.?
• Wie zal verantwoordelijk zijn voor dit onderzoek?
• Indien de kunstenaar nog leeft en bereid is om te assisteren, zijn er bepaalde kosten verbonden aan zijn/haar deelname: reiskosten, lonen, etc.?
• Heeft een ander instituut reeds preserveringswerk gedaan rond dit werk? Kan een ander instituut aan het project bijdragen met onderzoek en/of expertise?

Apparatuur

• Zal het nodig zijn om nieuwe apparatuur aan te kopen voor dit project? Hou rekening met de volgende categorieën:
- Weergaveapparatuur/monitors
- Harde schijf/CPU
- Kabels/draden
- Afspeelapparatuur (bv. dvd-spelers)

Programmering

• Hoeveel nieuwe programmering zal nodig zijn om het werk functioneel te houden?
• Zal men het werk moeten
- Migreren
- Emuleren
- Inkapselen
• Hoeveel tijd zal een programmeur ongeveer nodig hebben om het werk in kwestie opnieuw op te bouwen, of om er op een andere manier aan te werken?
• Welk niveau van programmeringsexpertise zal nodig zijn? Gaat het om werken met wijdverspreide software zoals Flash of Director, of is er bijzondere software nodig, of software die ontwikkeld werd door de kunstenaar nodig?
• Hoeveel zal een programmeur - die beschikt over de nodige expertise - aanrekenen?
• Kan een schaaleconomie helpen bij het budgetteren? Zal het op lange termijn goedkoper zijn om een aantal werken met gelijkaardige problemen in één keer samen te conserveren?

Conservators

• Zal je de diensten van een conservator nodig hebben?
• Zo ja, hoeveel tijd zal de conservator nodig hebben voor het project, en hoeveel tijd om het tot een succesvol einde te brengen?
• In welke fase van het proces zal de conservator nodig zijn?

Gegevensopslag

• Hoeveel opslagruimte zal er nodig zijn wanneer het project is afgerond?
• Zal je enkel het afgewerkte werk opslaan, of ook onderdelen, bestanden, software, etc.?
• Welk type opslag is het best voor het project? (Dit wordt natuurlijk vaak bepaald door wat het instituut zich kan veroorloven.)
- Onafhankelijke harde schijven
- Server
- Verwijderbare harde schijf
- Cd-rom (niet de beste keuze)
• Moet er fysieke opslag worden voorzien voor de harde schijven etc.?
• Kan het klimaat van de opslagplaats correct gecontroleerd worden?

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid