Basisinformatie om mee te delen aan je lab

1) Waar zijn de dragers nu?

2) Wat is de aard van de inhoud?
Bijvoorbeeld: schermgezicht, live performance, kortfilm of langspeelfilm, videokunstwerk

3) Wat is de huidige status van het project?
Bijvoorbeeld: het verzamelen van informatie, fondsenwerving, klaar voor uitvoering

4) Wat is jouw rol in het project, en wie zijn eventueel de andere leden van jouw organisatie die erbij betrokken zijn?

5) Hoe zit het met de logistiek voor verzending en facturatie?
Bijvoorbeeld: rechtstreeks, derde partij, meerdere in- en uitgaande verzendings- en facturatieadressen

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid