Budget (Intro)

Bij het opstellen van het preserveringsbudget voor een installatiewerk is het noodzakelijk om zowel elk bestanddeel op zichzelf als de noden van het werk in zijn geheel te bekijken. De budgettaire richtlijnen hieronder hebben betrekking op de dragers die onderdeel zijn (meer bepaald video) en op digitale bestanddelen. De basisprincipes die in deze sectie uitgelegd worden – de noodzaak om kosten op te splitsen in subcategorieën zoals staat, opslag, etc. – kunnen ook het budgetteringsproces verduidelijken voor andere bestanddelen dan de dragers.