Conditierapporten

Rapporten en templates van Matters in Media Art

Matters in Media Art, een non-profit organisatie, heeft een aantal rapporten opgesteld die waardevol zijn voor het documenteren van de staat en de levensvatbaarheid van computergebaseerde kunst.

Condition Report Template

Dit rapport geeft een overzicht van de elementaire informatie over bestaande kunstwerken en kan gebruikt worden als hulpmiddel bij zowel preserveren als tentoonstellen. Opgenomen gegevens zijn bijvoorbeeld elementaire installatie-instructies en een algemene beschrijving van het kunstwerk, incl. de staat waarin het zich bevindt.

Installation Template

Dit uitgebreid overzicht, dat bijna elk denkbare variabele bespreekt, bevat informatie over de aard van de tentoonstellingsruimte, het statement van de kunstenaar, vereisten voor stroomtoevoer en onderhoud, en zelfs gezondheids- en veiligheiddetails. Opnieuw: hoewel ontwikkeld voor tentoonstellingsdoeleinden, is het ook een waardevol hulpmiddel voor het vastleggen van preserveringsinformatie.

Over de bron van de documenten

Matters in Media Art
Curatoren, conservators, archivarissen en technici van New Art Trust, MoMA, SFMOMA en Tate hebben samen een consortium gevormd om best practice-richtlijnen te ontwikkelen voor de zorg van tijdsgebaseerde mediakunstwerken zoals video, film, dia, geluids- en computergebaseerde installaties. De website van Matters in Media Art biedt uitgebreide hulpbronnen die betrekking hebben op het tentoonstellen van mediakunst.