Technische vragen om jezelf te stellen

1) Heb je verwachtingen over hoe de inhoud zal klinken of eruit zal zien?
a) Indien ja, waarop zijn deze gebaseerd?
b) Heb je iets gezien van het eigenlijke beeldmateriaal dat gereproduceerd werd?
c) Komt het overeen met wat kan verwacht worden voor een bepaald formaat en zijn opslaggeschiedenis?

2) Ken je de opslaggeschiedenis of een deel ervan?

3) Is er tot op heden enig onderzoek naar, of inventarisering of catalogisering van de media geweest?
a) Indien ja, beschikbaar in elektronische of papieren vorm?
b) Kan je, los van de vorm (papier of elektronisch), informatie geven over formaten, hoeveelheden en lengtes?

4) Heb je de doelformaten gekozen?
a) Indien ja, kan je je keuze toelichten?
b) Ken je de opties die er voor het doelformaat bestaan?
Bijvoorbeeld: type en aantal audiokanalen in relatie tot de bron; codecs voor digitale bestandsformaten; opties voor resolutie; inbedding van metadata

5) Welk niveau van controle wil je gedurende de transfer?
a) Zou de transfer gedurende 100% van de tijd moeten gecontroleerd worden, zonder dat de operator/videotechnicus aan iets anders werkt?
b) Kan je je vinden in een spot-check controle zodat de operator meerdere transfers tegelijk kan doen?
c) Kan je je vinden in het idee om alleen transportcontrole te doen, of helemaal geen controle?

6) Welke informatie en/of metadata verwacht je van de leverancier?
a) Verwacht je een conditierapport? Indien ja, welke informatie zou het moeten bevatten?
b) Wens je metadata over het herformatteringsproces? Indien ja, welke metadatavelden en in welk formaat? Komt dit overeen met de bestaande infrastructuur van je organisatie?

7) Ken je de lengte van het programma?

8) Wil je de hele tape geherformatteerd zien, zelfs indien het eigenlijke programma lijkt gedaan te zijn? Of zou je willen stoppen met de transfer na een vooraf bepaalde hoeveelheid ‘zwart beeld’?